Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku
KRS 0000162557

O nas

Misja Stowarzyszenia

(art. 3 Statutu)

Dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie, wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Cel Stowarzyszenia

(art. 4 Statutu)

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Władze Stowarzyszenia

Zarząd WK PSONI
Przewodnicząca Zarządu WK PSONI
p. Grażyna Michalska
Wiceprzewodnicząca Zarządu WK PSONI
p. Krystyna Mrugalska
Skarbnik Zarządu WK PSONI
p. Monika Chrzanowska - Staszyńska
Sekretarz Zarządu WK PSONI
p. Agata Liszkiewicz
członek Zarządu WK PSONI
p. Waldemar Lisieski
członek Zarządu WK PSONI
p. Jarosław Mochnacki
członek Zarządu WK PSONI
p. Maria Krawczyńska
Elektorzy
p. Krystyna Mrugalska
p. Grażyna Michalska
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Justyna Buzała

Sprawozdanie Stowarzyszenia

Sprawozdania finansowe (wybierz rok, aby pobrać dokument)
Sprawozdania merytoryczne (wybierz rok, aby pobrać dokument)