Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1% swojego podatku
KRS 0000162557

O nas

Misja Stowarzyszenia

(art. 3 Statutu)

Dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie, wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Cel Stowarzyszenia

(art. 4 Statutu)

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Władze Stowarzyszenia

Zarząd
Przewodnicząca Zarządu
Małgorzata Joanna Grunduls
Wiceprzewodnicząca Zarządu
Maria Wanda Iżykowska
Sekretarz Zarządu
Jan Tadeusz Saks
Członek Zarządu
Janusz Rek
Skarbnik
Krzysztof Jan Sygowski
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca
Barbara Czerkas
Członek
Małgorzata Natkaniec
Sekretarz
Brunon Sikora
Elektorzy
Małgorzata Joanna Grunduls
Jan Saks

Sprawozdanie Stowarzyszenia

Sprawozdania finansowe (wybierz rok, aby pobrać dokument)
Sprawozdania merytoryczne (wybierz rok, aby pobrać dokument)