Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku
KRS 0000162557

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 55, zwanym dalej Stowarzyszeniem.

Każdego użytkownika Strony  www.psoni.warszawa.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na wskazanej stronie. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj Strony www.psoni.warszawa.pl

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez użytkownika danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

Zapewniamy jednocześnie, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym osobowym i by chronić Państwa prywatność zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

I. Rodzaj zbieranych przez Stowarzyszenie danych osobowych.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, zbierane są dane techniczne, dotyczące Pani/Pana, np. Pani/Pana adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego, itp.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, wpłacasz darowiznę, przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, miejsce zamieszkania, telefon, ewentualnie także dane do faktury.

II. Kto przetwarza Państwa dane?

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

III. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane? Sposób wykorzystania danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe – imię, nazwisko, adres, e-mail,  nr telefonu, nr konta - będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych Stowarzyszenia w zakresie obsługi dobrowolnej wpłaty środków finansowych – również online w momencie wypełnienia formularza wpłaty na stronie www.psoni.warszawa.pl - na rzecz Podopiecznych Stowarzyszenia lub na rzecz działalności samego Stowarzyszenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia) oraz obowiązki prawne Stowarzyszenia związane z jej rozliczeniem np. związane z obsługą księgowo-finansową czy rozliczeniem działań Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

IV. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu obowiązywania udzielonej przez Państwo zgody.

Pani/Pana dane są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

V. Komu udostępniamy Państwa dane?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie są  przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

W naszych działaniach przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i dbamy o ochronę prywatności osób, które powierzyły nam swoje dane.

Podmioty, które mogą uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych, mają dostęp wyłącznie w celu realizacji naszego zlecenia w oparciu o umowę o powierzenia przetwarzania danych osobowych i nie mogą wykorzystywać udostępnionych im danych do innych celów lub przekazywać ich innym podmiotom. Są też zobowiązane do zachowania poufności i bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych, które zostały im udostępnione.

VI. Zmiany danych osobowych.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.

Może Pani/Pan dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia, żądać ograniczenia przetwarzania danych oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Stowarzyszenia o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej   zk.warszawa@psoni.org.p

W przypadku usunięcia danych osobowych, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

VII. Proces do usunięcia danych osobowych.

Każdemu przysługuje prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Stowarzyszenia, w szczególności za pośrednictwem telefonu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zk.warszawa@psoni.org.pl 

Może Pani/Pan żądać całkowitego usunięcia podanych przez Panią/Pana danych osobowych, a Stowarzyszenie zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu Pani/Pana danych z bazy Stowarzyszenia, nie będziemy się mogli z Państwem kontaktować, ani przesyłać żadnych informacji związanych z naszą działalnością.

VIII. Jakie macie Państwo prawa?

1. Prawo do uzyskania informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane oraz kopię Państwa danych osobowych.
2. Prawo dostępu do Pani/Pana danych i ich poprawiania (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych lub w związku z dochodzeniem roszczeń).
3. Prawo do żądania przekazania Pani/Pana danych, które od Państwa otrzymaliśmy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadających się do odczytu maszynowego, a także jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, przekazania ich innemu administratorowi.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych narusza Państwa prawa, prosimy o kontakt. Zawsze staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

IX. Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek).

Strona www.psoni.warszawa.pl  może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji Pani/Pana przeglądarki podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie chcecie Państwo, aby pliki cookies były zapisywane na Państwa komputerze prosimy dostosować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer Stowarzyszenia i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Stowarzyszenia, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.

Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje Strony www.psoni.warszawa.pl  mogą przestać być dostępne.

X. Reklamacje.

Ma Pani/Pan prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.

Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 55

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Stowarzyszenie.

XI. Jak można się z nami skontaktować?

Jeśli ma Pani/Pan jakieś uwagi lub pytania, zawsze możecie do nas napisać e-mail: zk.warszawa@psoni.org.pl, wysłać list: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 55

XII. Postanowienia końcowe.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach Witryny pracownia.org.pl.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, może Pani/Pan skontaktować się ze Stowarzyszeniem, pisząc do nas na adres: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 55  lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: zk.warszawa@psoni.org.pl,.

Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Państwem a naszą Stowarzyszeniem będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie i nie będą udostępnianie osobom trzecim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego