Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku
KRS 0000162557

Historia

Jesteśmy najstarszym Kołem w strukturach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Nasza organizacja powstała w październiku 1963 roku przy Zarządzie Stołecznym TPD i przyjęła nazwę Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Powstała dzięki grupie rodziców wychowujących dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, którzy wspólnymi siłami postanowili walczyć o prawa dla swoich dzieci. Impulsem do utworzenia organizacji warszawskiej było założenie w 1963 r. Ogólnopolskiego Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – z inicjatywy i pod przewodnictwem Państwa Ewy i Romana Garlickich.

Po 1989 roku, wraz ze zmianą ustroju, w Polsce zaistniała możliwość utworzenia własnej organizacji. W 1991 roku koła terenowe działające w całej Polsce, wystąpiły z Towarzystwa Przyjaciół Dziecii utworzyły własną organizację: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Nasze koło przystąpiło do Stowarzyszenia, a następnie uzyskało osobowość prawną i zostało zarejestrowane w sądzie jako Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W 2017 roku zmieniliśmy nazwę na Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W pierwszych 20 latach istnienia, główne cele działalności Koła zakładały inicjowanie powstawania niezbędnych placówek na terenie Warszawy, a także współpracę w ich prowadzeniu (szkoły życia, przedszkola specjalne, ośrodki dzienne, zakłady pracy chronionej, zespoły pracy nakładczej). Wypełniając istniejące luki, prowadzono różnorodne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, m.in: kolonie zdrowotne, zimowiska, turnusy rekreacyjno-rehabilitacyjne i opiekuńcze, bale noworoczne, choinki, wycieczki, turnieje, zawody sportowe, festiwale piosenki. W chwili powstania, w 1963 r., nasza organizacja liczyła około 200 członków, aktualnie zrzesza ok. 600 rodzin (2019 r.), których członkami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a ponad 400 osób korzysta ze wsparcia w prowadzonych przez nas placówkach.

W chwili powstania, w 1963 r., nasza organizacja liczyła około 200 członków, aktualnie zrzesza ok. 600 rodzin (2019 r.), których członkami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a ponad 400 osób korzysta ze wsparcia w prowadzonych przez nas placówkach.

Poznaj najważniejsze fakty z naszej historii

1963
Pierwsza w Polsce eksperymentalna Szkoła Życia. W chwili powstania utworzono dwie klasy dla 20 osób.
1963
Powstaje zespół rytmiki prowadzony przez Panią Krystynę Mrugalską dla ok. 15 osób.
1963
Pierwsza choinka, w lokalu TPD nad kinem „Wisła”, w której wzięło udział 50 dzieci.
1964
Pierwsze kolonie letnie w Radiówku na przedmieściach Warszawy dla 40 dzieci.
1964
Powstaje zespół gimnastyki korekcyjnej, prowadzony przez Pana Jaszczura.
1965
Tworzy się grupa przedszkolna przy ul. Nowolipie, prowadzona przez Panią Barbarę Wolską.
1966
Pierwsze przedszkole specjalne przy ul. Solec.
1967
Pierwszy zakład pracy chronionej dla głębiej upośledzonych w oparciu o grupę młodzieży przyuczonej na kursie zorganizowanym przez Koło w Szkole Życia przy ul. Tamka 35.
1969
Ośrodek Pobytu Dziennego przy ul. Nowogrodzkiej, zalążek obecnie funkcjonującego pod nazwą Ośrodek Leczenia Specjalistycznego Oddział XV Dzienny przy ul. Jazdów 5.
1970
Pierwszy Klub Młodzieżowy „Przyjaciel” zorganizowany i prowadzony przez Panią Zofię Kaiser (prowadzony do chwili obecnej przez Koło).
1971
Młodzieżowy „Klub Śmiałych” (prowadzony do chwili obecnej przez Koło).
1972
Pierwszy zespół pracy nakładczej zorganizowany przez Panią Zofię Kaiser przy Spółdzielni Inwalidów „Metalowiec”. - Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej na ul. Sadowej.
1978
Zespół Pracy Nakładczej przy Spółdzielni Inwalidów „Mazowianka”, a od 1994 r. działający przy Spółdzielni Inwalidów „Walter” pod kierownictwem Pani Jadwigi Porowskiej.
1983
Klubik „Krasnoludek” dla rodzin z małymi dziećmi.
1984
Klub Młodzieżowy „Balonik” (prowadzony do chwili obecnej przez Koło).
1988
Ośrodek Dzienny dla absolwentów szkół życia, nie znajdujących zatrudnienia – mieszkańców Pragi Południe, z inicjatywy i pod kierownictwem Pani Władysławy Mirkowskiej.
1991
Ośrodek Terapii Dziecięcej z inicjatywy i pod kierownictwem absolwentek Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej: Pani Moniki Chrzanowskiej i Pani Agaty Sałbut-Liszkiewicz.
1992
Dom Rodzinny „Hostel” obecnie Dom Rodzinny im. Czesławy Rzymowskiej przeznaczony dla 9 sierot z niepełnosprawnością intelektualną
1993
Zespół Rehabilitacyjny przy ul. Elektoralnej 12/14
1997
Ośrodek Terapii Zajęciowej przy ul. Grochowskiej, przeznaczony dla absolwentów szkół życia
1998
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Hożej (obecnie przy ul. Wilczej 9A)
2000
Środowiskowy Dom Samopomocy z przekształcenia Ośrodka Terapii Zajęciowej
2000
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy z siedzibą przy ul. Wrzeciono 10c i na bazie dotychczasowego Ośrodka Terapii Dziecięcej przy ul. Krasińskiego 38c.
2010
Mieszkanie Treningowe przy ul. Oszmiańskiej 10
2013
Do Mieszkania Wspomaganego im. Teresy Dłuskiej przy ul. Hożej wprowadzają się pierwsi mieszkańcy