Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku
KRS 0000162557

Regulamin strony

§ 1

1. Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  o  numerze  NIP 525-15-64-547 REGON 011517690   KRS 0000162557 z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 55, 00-873 Warszawa,  (zwane dalej również WK PSONI) prowadzi działalność statutową na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, której celem jest wszechstronna pomoc tym osobom dla zapewnienia godnych warunków życia w społeczeństwie.

2. Może przyjmować wpłaty od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych.

3. Wpłaty  na  rzecz  WK PSONI można  dokonywać  w  formie  wpłat  środków  finansowych.

§ 2

1. Wpłat w postaci środków pieniężnych można dokonać w następujący sposób:

1) przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy:

    PLN  11 2030 0045 1110 0000 0275 6550

2) Dostępne formy płatności: przelewem  online,  kartą  płatniczą,  BLIK  lub  inną  formą udostępnioną  przez  dostawcę  bramki  płatniczej) za  pośrednictwem  jednego z zewnętrznych systemów płatności: BlueMedia. Karty płatnicze: 

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 3

1. Wpłaty zostaną przekazane na cele określone w Statucie WK PSONI.

§ 4

Polityka prywatności osób korzystających ze strony www.psoni.warszawa.pl.:

1. Przetwarzanych danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych – RODO. 

2. Administratorem danych osobowych jest: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 55, zwane dalej: „Administratorem”.

3. Wpłacający  może  skontaktować  się  z  Administratorem  pisząc  na  adres: 
00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 55 lub mailowo: zk.warszawa@psoni.org.pl lub telefonicznie: +48 22 6240574​.

4. Wpłacający akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych.

5. Wpłacający podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych Wpłacającego jest zgoda, do udzielenia której  dochodzi wskutek dokonania wpłaty i dla przyjęcia której przetwarzanie danych wpłacającego jest niezbędne.

7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.

8. Dane Wpłacającego będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.

9. Wpłacający ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia oraz usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Wpłacającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W oparciu o dane osobowe Wpłacającego Administrator nie będzie podejmował wobec Niego zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 6

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23.04.2020 r.