Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku
KRS 0000162557

Środowiskowy Dom Samopomocy „Grochowska”

Adres: ul. Grochowska 259a, 03-844 Warszawa
Telefon: 22 810 94 81
E-mail: sds.grochowska@psoni.warszawa.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy Warszawskiego Koła PSONI, przy ul. Grochowskiej 259A, jest ośrodkiem wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typu B) powstałym w 1997 r. jako ośrodek terapii zajęciowej, a od 2000 r. działa jako Środowiskowy Dom Samopomocy. Funkcjonuje na podstawie art. 51a Ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy i 3 rozporządzeń zmieniających (z dnia 4 grudnia 2014 r.; z dnia 18 grudnia 2018 r.; z dnia 16 maja 2019 r).

Placówka funkcjonuje w systemie dziennym, 5 dni w tygodniu, w godzinach 7:00-16:30. Wsparcie w placówce otrzymuje 47 osób z niepełnosprawnością intelektualną powyżej 18 roku życia, które po ukończeniu edukacji szkolnej nie znalazły zatrudnienia lub nie adaptowały się do warunków innych placówek. Zajęcia realizowane są w 10 pracowniach terapeutycznych: ceramicznej, kulinarnej, stolarskiej, papierowej wikliny, makramy, plastycznych. 

Oprócz codziennej terapii zajęciowej uczestnicy mogą skorzystać z oferty zajęć dodatkowych: 

  • muzykoterapii, 
  • dogoterapii,
  • terapii ruchowej,
  • zajęć indywidualnych i grupowych z psychologiem,
  • teatroterapii, 
  • indywidualnej terapii ręki.

Ponadto organizowane są częste wyjścia i wycieczki do instytucji kultury, a kilka razy w roku organizowane są jednodniowe wycieczki poza Warszawę. 

W ramach treningu kulinarnego codziennie przygotowywany jest dla wszystkich uczestników darmowy gorący posiłek. 

Oferta placówki wychodzi naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością w zakresie funkcjonowania społecznego, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu tych osób i ich rodzin. Wsparcie świadczone w placówce ma charakter kompleksowy i systematyczny, prowadzone zajęcia wspierają lepsze funkcjonowanie uczestników w sferze fizycznej,  psychicznej i społecznej. W ramach indywidualnych programów wspierająco-aktywizujących, przygotowanych na podstawie diagnozy potrzeb, uczestnicy placówki korzystają z zajęć i treningów zarówno w placówce, jak i w otwartym środowisku. Najważniejszym celem wsparcia uczestników jest podtrzymanie ich poziomu funkcjonowania, podtrzymanie zdobytych umiejętności. Natomiast w sferze emocjonalno-społecznej najważniejszym zadaniem jest wspieranie uczestników w wykształceniu obrazu siebie jako osoby dorosłej, kształtowanie umiejętności wyrażania własnego zdania i podejmowania decyzji. 

Osoby z niepełnosprawnością kierowane są do Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie decyzji formalnej, wydawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Praga-Południe m.st. Warszawy. Uczestnikiem zajęć może być również osoba mieszkająca w innej dzielnicy Warszawy. 

Zapraszamy do kontaktu z ośrodkiem osoby z niepełnosprawnością intelektualną kończące szkołę lub osoby, które nie korzystają ze wsparcia w systemie dziennym!

Wszystkie osoby zainteresowane ofertą ośrodka lub uzyskaniem dodatkowym informacji prosimy o kontakt z kierownik ŚDS Panią Anną Andrzejewską, tel. 22 810 94 81, e-mail: sds.grochowska@psoni.org.pl.

Można nas obserwować na Facebook’u