Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1% swojego podatku
KRS 0000162557

Ośrodek Wsparcia „Walecznych”

Adres: ul. Walecznych 25/10, 03-916 Warszawa
Telefon: 22 617 61 41
E-mail: od.warszawa@psouu.org.pl

Ośrodek Wsparcia „Walecznych” (wcześniejsza nazwa Ośrodek Dzienny) działa w strukturach Warszawskiego Koła PSONI od 1988r.

Placówka współfinansowana jest ze środków m. st. Warszawy w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie Ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych”.

Oferta placówki skierowana jest do osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, a także z niepełnosprawnością sprzężoną: wady słuchu, wzroku, autyzm i dysfunkcje narządu ruchu.

Z oferty placówki korzysta 14 uczestników zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy.

Ośrodek Wsparcia „Walecznych” otwarty jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do godziny 16.30.

Siedziba placówki mieści się na Saskiej Kępie przy ul. Walecznych 25 lok. 10.

Głównym celem działania zespołu wspierająco - aktywizującego jest podtrzymanie lub rozwijanie umiejętności społecznych i zaradności życiowej uczestników, a także wsparcie ich rodzin, zapobiegając tym samym wykluczeniu społecznemu.

Celem podejmowanych działań jest:rozwijanie lub podtrzymywanie zaradności w podstawowych czynnościach życia codziennego;

  • kształtowanie samodzielności i umiejętności samoobsługi;
  • kształtowanie umiejętności komunikowania się;
  • rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji w codziennych sytuacjach życiowych;
  • poprawa ogólnej sprawności fizycznej;
  • kształtowanie postaw i zachowań społecznie akceptowalnych;
  • zapoznanie z różnymi formami życia kulturalnego (wyjścia do kina, teatru, muzeum).

Powyższe cele realizowane są poprzez treningi między innymi takie jak: trening umiejętności społecznych, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania czasem wolnym, trening kulinarny oraz poprzez zajęcia między innymi takie jak: rękodzielnicze, plastyczne, muzyczne i ruchowe.