Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1% swojego podatku
KRS 0000162557

Mieszkanie Wspomagane im. Teresy Dłuskiej

Adres: ul. Hoża 27 m 11c, 00-521 Warszawa
Telefon: 22 881 86 44
E-mail: mw.hoza@psouu.org.pl

Mieszkanie wspomagane im. Teresy Dłuskiej, prowadzone przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, funkcjonuje od maja 2013r .

Zadanie zlecone w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Konkurs 4/2017 Samodzielni i skuteczni – Kierunek pomocy 2. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
Projekt: Dzielni - samodzielni 01.04.2018-31.03.2021

Mieszkanie jest przeznaczone na stały pobyt 7 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu od umiarkowanego do znacznego . Obecnie w mieszkaniu przebywa 5 panów i 2 panie , do ich dyspozycji jest w pełni wyposażona kuchnia oraz pokoje 2 osobowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych , życie towarzyskie skupia się w salonie będącym jednocześnie jadalnią .

Mieszkańcy Mieszkania Wspomaganego na co dzień uczęszczają do Środowiskowych Domów Samopomocy na terenie Warszawy do których dojeżdżają samodzielnie , po zajęciach wracają do mieszkania gdzie mają prowadzone treningi takie jak trening samodzielności , higieniczno-czystościowy , trening kulinarny , trening budżetowy itp. Wszystkie treningi mają prowadzić do usamodzielnienia i poprawy jakości życia . Wychodzą też do teatru , kina czy restauracji , mogą realizować i rozwijać swoje pasje i zainteresowania .Mają stałe wsparcie asystenta , który jest do ich dyspozycji 24 godziny na dobę , sami planują co będą jeść i robią zakupy oraz przygotowują posiłki pod okiem asystenta . Projekt Mieszkanie Wspomagane jest współfinansowany ze środków PFRON.

Projektodawca:WARSZAWSKIE KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Program:Zlecanie zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji
Cel programowy:ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Numer konkursu:4/2017
Nazwa projektu:Dzielni - samodzielni
Numer umowy:ZZO/000596/07/D
Cel projektu:Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwiekszenie samodzielności , zaradności życiowej i wyrównywanie szans w drodze aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym 7 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Oddział PFRON:Oddział Mazowiecki