Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku
KRS 0000162557

Mieszkanie Treningowe

Adres: ul. Oszmiańska 10 m. 3, 03- 503 Warszawa
Telefon: 511265633
E-mail: mcht@psoni.warszawa.pl

Warszawskie Koło PSONI od września 2010 roku prowadzi mieszkanie treningowe dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na Targówku przy ul. Oszmiańskiej. Wspólnie z m. st. Warszawa realizowane jest zadanie publiczne pt. ,,Oszmiańska – dom, który uczy życia”, zadanie ma charakter ciągły zgodnie z umową z M.St. Warszawa podpisaną na lata 2018-2021 .

Lokal przeznaczony jest dla czterech osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które ukończyły 25 rok życia, pracujących lub korzystających z różnych środowiskowych form wsparcia.

Cele mieszkania treningowego:

  • nabycie umiejętności samodzielnego funkcjonowania przy wsparciu wykwalifikowanej kadry w otwartym środowisku;
  • podniesienie poziomu samodzielności i zaradności życiowej;
  • rehabilitacja psychofizyczna zaburzonych funkcji organizmu;
  • nauka samodzielnego funkcjonowania poza środowiskiem rodzinnym;
  • nauka współpracy, tworzenie grup wzajemnego wsparcia.

Zainteresowanych treningiem mieszkaniowym dorosłych mieszkańców Warszawy posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Placówek naszego Koła Ogrodowa 55 lub z koordynatorem Kingą Nowek (k.nowek@psoni.warszawa.pl).