Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1% swojego podatku
KRS 0000162557

Dom Rodzinny im.Czesławy Rzymowskiej

Adres: ul. Mysłowicka 12, 01-612 Warszawa
Telefon: 22 833 22 15
E-mail: domrodzinny.warszawa@psouu.org.pl

Dom Rodzinny im.Czesławy Rzymowskiej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną powstał w 1992 roku z inicjatywy ówczesnej Przewodniczącej Warszawskiego Koła polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Panią Teresę Dłuską. Był pierwszym w Polsce tego typu domem rodzinnym. Jego twórcy postawili sobie za cel stworzenie takiego miejsca , w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, pełne sieroty będą mogły godnie żyć w warunkach zbliżonych do życia rodzinnego, z zachowaniem pełnej indywidualności każdego mieszkańca.

Zamieszkuje w nim, w większości przypadków od samego początku istnienia domu, na stałe 8 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkańcy żyją tu w warunkach maksymalnie możliwej samodzielności i autonomii zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami wspierani przez asystentów – instruktorów. Nabywają w nim umiejętności odpowiedzialności za siebie, podejmowania decyzji, dbania o czystość , przyrządzania posiłków , a także dbania o drugiego człowieka i budowania prawidłowych relacji międzyludzkich.

Na co dzień większość mieszkańców uczęszcza do dziennych ośrodków wsparcia znajdujących się w różnych dzielnicach Warszawy . Żyjąc wspólnie mieszkańcy nauczyli się obcowania ze sobą na zasadzie partnerstwa osób różnej płci jako brat, siostra, przyjaciel, przyjaciółka.