Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku
KRS 0000162557

Dom Rodzinny im.Czesławy Rzymowskiej

Adres: ul. Mysłowicka 12, 01-612 Warszawa
Telefon: 22 833 22 15
E-mail: domrodzinny@psoni.warszawa.pl

Dom Rodzinny im. Czesławy Rzymowskiej w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 12 jest formą pomocy mieszkaniowej i wsparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Placówka powstała w 1992 roku z inicjatywy ówczesnej Przewodniczącej Teresy Dłuskiej odpowiadając na potrzeby członków naszego stowarzyszenia, osób samotnych i nieposiadających oparcia w rodzinie. Większość osób mieszka w Domu Rodzinnym od samego początku istnienia placówki, która jest mieszkaniem docelowym dla tych osób.  W placówce na stałe zamieszkuje 

8 osób, otrzymując usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające przez 24 godziny na dobę. Mieszkańcom Domu Rodzinnego zapewnia się wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Placówka funkcjonuje w oparciu o projekt pn.: „Jestem samodzielny, chcę żyć bez barier” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanego w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2024 roku. W ramach projektu instruktorzy asystenci prowadzą codziennie trening samodzielności, trening gospodarstwa domowego oraz raz w tygodniu zajęcia usprawniania ruchowego.

Do istotnych celów projektu należy przystosowanie mieszkańców do maksymalnie samodzielnego życia, zdobycia autonomii, umiejętności dbania o siebie i zaspokajania własnych potrzeb oraz życia na równych prawach w środowisku społecznym, przy minimalnym wsparciu. Planowane działania mają służyć nabywaniu i podtrzymywaniu jak największej samodzielności na miarę indywidualnych możliwości. 

Trening samodzielności obejmuje swoim działaniem czynności związane z funkcjonowaniem w życiu codziennym między innymi takie jak: dbałość o higienę osobistą i estetyczny wygląd, dbałość o porządek najbliższego otoczenia, korzystanie z instytucji publicznych w ważnych życiowych kwestiach (np. wizyty lekarskie, poczta, bank, punkty usługowe, fryzjer, kosmetyczka), uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym ( np. kino, teatr, spotkania okolicznościowe, wycieczki, spacery), a także nawiązywanie kontaktów społecznych, umiejętność współpracy z grupą, rozwiązywanie problemów oraz przestrzeganie norm społecznych. Mieszkańcy przy wsparciu instruktorów-asystentów dbają o swoje codzienne potrzeby, do których należy także planowanie czasu wolnego i umiejętność wypoczywania oraz rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań.  W ramach treningu gospodarstwa domowego mieszkańcy zdobywają między innymi umiejętność planowania i przygotowywania posiłków, tworzenia listy zakupów, dokonywania zakupów, kształtowania umiejętności gospodarowania środkami pieniężnymi, nabywania umiejętności obsługi sprzętów AGD. Zajęcia usprawniania ruchowego prowadzone przez rehabilitanta mają na celu podtrzymanie i poprawę kondycji fizycznej, utrzymanie dobrego stanu zdrowia oraz zapobieganie pogłębianiu istniejących ograniczeń fizycznych. 

W godzinach nocnych mieszkańcy otrzymują wsparcie instruktora-asystenta. Dzięki temu mają poczucie bezpieczeństwa, a także pozwala na szybką reakcję w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu.

Mieszkańcy korzystają także ze wsparcia wolontariuszy, którzy uczestniczą w prowadzonych treningach. Jest to rozwiązanie, które korzystnie wpływa na grupę oraz dzięki, której sprawniej można organizować zaplanowane działania.

Część mieszkańców w ciągu dnia uczęszcza na zajęcia do dziennych ośrodków wsparcia.