Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku
KRS 0000162557
1 września 2020

Walne Zebranie Członków – 27 września 2020

Zapraszamy wszystkich Członków Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 27 września 2020 r. (niedziela) o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 przy ulicy Elektoralnej 12/14 w Warszawie.

W przypadku braku kworum, drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego wyznaczono na 27 września 2020 r. (niedziela) na godz. 10.30.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności, takich jak:

  • zachowanie dystansu przynajmniej 1,5 metra od drugiej osoby,
  • zakrywanie nosa i ust podczas całego zebrania,
  • dezynfekcję rąk bezpośrednio po przybyciu na miejsce.

Informujemy ponadto, że wszystkim przybyłym zostanie zmierzona temperatura ciała. W przypadku wyniku przekraczającego 37 stopni Celsjusza, osoba taka nie zostanie wpuszczona na zebranie.

Dodatkowo, każdy z członków zebrania, zostanie poproszony o wypełnienie ankiety w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego ogłoszonego na terenie kraju.