Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku
KRS 0000162557
5 września 2022

Placówka Dom Rodzinny im. Czesławy Rzymowskiej realizuje projekt pn.: „Jestem samodzielny, chcę żyć bez barier” współfinasowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dom Rodzinny im. Czesławy Rzymowskiej Warszawskiego Koła PSONI od 01.04.2021 roku do 31.03.2024 roku realizuje projekt pn. „Jestem samodzielny, chcę żyć bez barier” współfinasowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” z dnia 09.10.2020 roku.

Głównym celem projektu jest zwiększanie i podtrzymywanie samodzielności oraz aktywności społecznej 8 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym poprzez rehabilitację społeczną prowadzoną w placówce w okresie trwania realizacji projektu. Beneficjentami zadania są mieszkańcy placówki.

Realizacja projektu prowadzona jest w Domu Rodzinnym im. Cz. Rzymowskiej przy ul. Mysłowickiej 12 przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez 12 miesięcy w roku.

Zakładane formy wsparcia realizowane to:

  • trening samodzielności; – trening gospodarstwa domowego; – usprawnianie ruchowe; 
  • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej (wsparcie nocne); – wsparcie wolontariusza.

Wszystkie treningi i zajęcia realizowane są codziennie przez instruktorów asystentów.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nazwa projektu:

Zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” dotyczącego kierunku pomocy nr 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, zadanie: 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą: „Jestem samodzielny, chcę żyć bez barier”

Dofinansowanie: 401 670,00 zł

Całkowita wartość: 427 120,00 zł