Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku
KRS 0000162557
16 stycznia 2024

Składki

Składki członkowskie

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek  wpłacać regularnie składki członkowskie.

Wysokość składki członkowskiej oraz zasad jej pobierania i podziału uchwala Zgromadzenie Elektorów.

Wysokość składki członkowskiej od 01.01.2024 r. wynosi 180 zł rocznie – 15 zł miesięcznie  (Uchwała nr 11 Zgromadzenia Elektorów PSONI z dnia 17.06.2023r. Warszawa).

Składkę można wpłacać:

  • przelewem na konto Warszawskiego Koła PSONI: 

BNP Paribas O/Warszawa 11 2030 0045 1110 0000 0275 6550

Składka członkowska w wysokości 50% składki uchwalonej przez Zgromadzenie Elektorów odprowadzana jest na konto Zarządu Głównego w dwóch transzach – pierwsza do końca II kwartału roku, w którym składka jest rozliczana, druga do końca roku, za który składka jest rozliczana (Uchwała nr 12 Zgromadzenia Elektorów PSONI z dnia 17.06.2023r. Warszawa).