Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku
KRS 0000162557
1 września 2021

Projekt „Samodzielni bez barier” realizowany wspólnie z PFRON

W dniu 28 lipca 2021 roku Warszawskie Koło PSONI zawarło umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)  o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kierunkiem pomocy jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Projekt pod nazwą „Samodzielni bez barier” zakłada prowadzenie rehabilitacji w mieszkania wspomaganym przy ul. Hożej 27 w Warszawie.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dla 7 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, poprzez realizację treningów samodzielności i wspieraniu w codziennych obowiązkach.

Projekt będzie realizowany do 31 marca 2024 roku.