Wielkość czcionki:
A
A +
A ++
|
Kontrast:
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku
KRS 0000162557
3 lipca 2020

Ogłoszenie o naborze

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną rozpoczyna na nowy rok szkolny 2020/2021 rekrutację wychowanków do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.
Przyjmujemy dzieci od trzeciego do ósmego roku życia z niepełnosprawnością sprzężoną oraz umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
Podstawą zakwalifikowania dziecka do Ośrodka jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Ośrodek zapewnia swoim wychowankom szeroko pojętą terapię psychologiczną i pedagogiczną, fizjoterapię, muzykoterapię, trening umiejętności społecznych, psychomotorykę, integracje polisensoryczną oraz konsultacje lekarskie.

Serdecznie zapraszamy!