17.05.2019: Walne zebranie 2019 -
Przypominamy o Zebraniu Walnym w niedzielę 19 maja 2019 r. na ul. Elektoralnej 12/14 (tam gdzi ...więcej
Menu ::.


Informacje


02.04.2019
Turnusy 2019


18.05.2018
Sprawozdania26.01.2018
OFERTY


Partnerzy 
Trochę Historii
Jesteśmy najstarszym Kołem w strukturach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Nasza historia

Impulsem do utworzenia organizacji warszawskiej było założenie w czerwcu 1963 r. przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Ogólnopolskiego Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – z inicjatywy i pod przewodnictwem Państwa Ewy i Romana Garlickich. Organizacja warszawska powstała w październiku 1963 r. przy Zarządzie Stołecznym TPD i przyjęła nazwę Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Zarząd Stołeczny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nadał naszemu Kołu prawa Oddziału Dzielnicowego. Współpraca z Zarządem Stołecznym układała się zawsze poprawnie, a w niektórych okresach była nawet serdeczna. Wraz ze zmianą ustroju Polskie zaistniała możliwość utworzenia własnej organizacji. Na podstawie uchwały podjętej na zebraniu elektorów, reprezentujących poszczególne koła terenowe, w lipcu 1991 roku wystąpiły one z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci tworząc własną organizację, zarejestrowaną w sądzie pod nazwą: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Koło nasze przystąpiło do Stowarzyszenia na podstawie decyzji podjętej na walnym zebraniu członków w dniu 24 lutego 1991 r. Następnie uzyskało osobowość prawną i zostało zarejestrowane w sądzie jako Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W październiku 1963 r. w chwili powstania nasza organizacja liczyła około 200 członków dzisiaj zrzesza około 2000 rodzin wychowujących osoby z niepełnosprawnością intelektualną.      Realizując założone statutem cele, prace Koła przebiegały w dwóch kierunkach:

1)     inicjowano powstawanie niezbędnych placówek (szkoły życia, przedszkola specjalne, ośrodki dzienne, zakłady pracy chronionej, zespoły pracy nakładczej), pomagano w tworzeniu tych placówek, a także współpracowano w ich prowadzeniu. W ten sposób powstały:
- istniejący do dnia dzisiejszego Ośrodek Dzienny przy ul. Jazdów 5,
- dwa zespoły pracy nakładczej jako najlepsza forma pracy dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Jeden zespół założony w 1972 r. istnieje przy Spółdzielni Inwalidów „Metal Inkar” do chwili obecnej.

2)    wypełniając istniejące luki, prowadzono różnorodne działania na rzecz  upośledzonych, organizując: kolonie zdrowotne, zimowiska, turnusy rekreacyjno-rehabilitacyjne i opiekuńcze, bale noworoczne, choinki, wycieczki, turnieje, zawody sportowe, festiwale piosenki. W latach 80-tych rozwinięta została pomoc w domach  dla rodzin wychowujących osoby z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego. Prowadzona przez nas akcja „Pomagajmy” polegała na koordynowaniu i opłacaniu tzw. usług opiekuńczych świadczonych przeważnie przez uczniów i studentów szkół warszawskich. Akcję koordynowała pani Elżbieta Godlewska. Po powstaniu Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski jedną z jego podstawowych form działalności było organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, którzy z uwagi na swoje upośledzenie, nie mogli korzystać z ogólnie dostępnych tego typu form wypoczynku. Pierwsze turnusy kolonijne odbywały się w namiotach, bądź w budynkach szkół podstawowych masowych. Koło na okres wakacji letnich przekształcało szkołę w obiekt kolonijny, wyposażając w: łóżka, materace, koce, kołdry oraz w sprzęt niezbędny do prowadzenia żywienia. Budynki szkolne po całorocznym użytkowaniu wymagały niezbędnego remontu bądź drobnych napraw (zalecenia Sanepidu), a związane z tym koszty były refundowane przez Kuratorium Oświaty. Z tej formy wypoczynku korzystało wówczas od 250 do 300 dzieci i młodzieży. Oprócz kolonii organizowaliśmy turnusy: wczesnej interwencji, opiekuńcze, rodzinne wypoczynkowe, sanatoryjne. Łącznie w ciągu roku ze zorganizowanej formy wypoczynku korzystało ok. 700 osób.    Inna ważną formą pracy z osobami już dorosłymi było utworzenie Klubów Młodzieżowych. Miały one za zadanie wypełnić wolny czas, osobom które pracowały w zakładach pracy chronionej. Robiły to znakomicie: co miesiąc młodzież uczestniczyła w seansie kinowym, kilka razy w roku oglądali przedstawienia teatralne,  chodzili na balet do filharmonii, operetki, cyrku, brali udział w wycieczkach plenerowych autokarowych i statkiem. Działalność ta finansowana była przez Spółdzielczość Inwalidzką. Usprawnianiem naszej młodzieży zajmował się Klub Sportowy. Wszystkie Kluby działają do dnia dzisiejszego. Dla wszystkich osób niepełnosprawnych intelektualnie zrzeszonych w Kole organizowane były i są – imprezy choinkowo-karnawałowe, w trakcie, których św. Mikołaj rozdawał paczki ze słodyczami. W latach osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych w imprezach tych brali udział znani aktorzy i piosenkarze dając nieodpłatnie wspaniałe koncerty. Młodzież szkolna miała możność wzięcia udziału w organizowanych przez Koło festiwalach piosenki, turniejach zręcznościowo-rozrywkowych pod nazwą „Bitram” przeprowadzanych na wzór telewizyjnych „Ram-bitów”.Strona główna  ||  O nas   ||  Działalność   ||  Kontakt   ||  Turnusy   ||  Media   ||  Przekaż 1 %   ||  Kto nam pomaga   ||  Aktualności   ||  Finansowanie   ||  Współfinansowanie

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 55 tel. (0-22) 624-05-74
NIP 525-15-64-547      Regon 011517690      KRS 0000162557

Projekt i wykonanie: attim.pl