18.05.2018: Sprawozdania - z menu górnego należy wybrać zakładkę "O NAS" następnie po lewej stronie otworzyć zak ... więcej
Menu ::.Informacje
18.05.2018
Sprawozdania
26.01.2018
OFERTY


Partnerzy
 
Ośrodek Dzienny
ul. Walecznych 25, lok 10
tel./fax: 22 617-61-41
e-mail: od.warszawa@psouu.org.pl

Ośrodek Dzienny działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 16.30. Z  codziennych zajęć rehabilitacyjnych korzysta 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Program rehabilitacyjno-terapeutyczny realizowany w placówce  podtrzymuje wcześniej zdobyte umiejętności w zakresie samodzielności i zaradności życiowej oraz poprawia kondycję psychofizyczną uczestników. Wzmacnia poczucie integralności ze środowiskiem lokalnym i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Kompleksowa i ciągła rehabilitacja dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników poprawia jakość życia, motywując tym samym uczestników do większej aktywności i samodzielności. Rozwija umiejętność podejmowania decyzji w codziennych (typowych) sytuacjach życiowych i funkcjonowania w grupie.

W ramach programu prowadzone są:

 - zajęcia usprawniające, 

 - zajęcia muzyczne,

 - zajęcia plastyczne,

 - trening kulinarny,

 - trening umiejętności praktycznych,

 - trening umiejętności społecznych,

 - trening umiejętności komunikowania się,

 - trening umiejętności spędzania wolnego czasu,

 - trening porządkowy,

 - terapia zajęciowa,        

 - spotkania okolicznościowe,

 - wyjścia do kin, teatrów, muzeum.  

 Uczestnicy mieli możliwość korzystania z konsultacji neurologicznej.Ośrodek Wsparcia w Ośrodku Dziennym


Jednostka współfinansowana:
  • ze środków m.st. Warszawy w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Sprawni i niepełnosprawni w społeczeństwie”
  •  ze środków PFRON w ramach realizacji zadania pod tytułem „Droga do Samodzielności” ZZO/000550/07/D do dn. 31.03.2018

 
Strona główna  ||  O nas   ||  Działalność   ||  Kontakt   ||  Turnusy   ||  Media   ||  Przekaż 1 %   ||  Partnerzy   ||  Aktualności   ||  Finansowanie   ||  Współfinansowanie

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 55 tel. (0-22) 624-05-74, tel./fax. 0-22 624-92-05
NIP 525-15-64-547      Regon 011517690      KRS 0000162557      PKD 9499Z

Projekt i wykonanie: attim.pl