17.05.2019: Walne zebranie 2019 -
Przypominamy o Zebraniu Walnym w niedzielę 19 maja 2019 r. na ul. Elektoralnej 12/14 (tam gdzi ... więcej
Menu ::.Informacje


02.04.2019
Turnusy 2019


18.05.2018
Sprawozdania26.01.2018
OFERTY


Partnerzy 
Ośrodek Wsparcia
ul. Walecznych 25, lok 10
tel./fax: 22 617-61-41
e-mail: od.warszawa@psouu.org.pl

Ośrodek Wsparcia działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 16.30. Z  codziennych zajęć rehabilitacyjnych korzysta 14 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Program rehabilitacyjno-terapeutyczny realizowany w placówce  podtrzymuje wcześniej zdobyte umiejętności w zakresie samodzielności i zaradności życiowej oraz poprawia kondycję psychofizyczną uczestników. Wzmacnia poczucie integralności ze środowiskiem lokalnym i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Kompleksowa i ciągła rehabilitacja dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników poprawia jakość życia, motywując tym samym uczestników do większej aktywności i samodzielności. Rozwija umiejętność podejmowania decyzji w codziennych (typowych) sytuacjach życiowych i funkcjonowania w grupie.

W ramach programu prowadzone są:

 - zajęcia usprawniające, 

 - zajęcia muzyczne,

 - zajęcia plastyczne,

 - trening kulinarny,

 - trening umiejętności praktycznych,

 - trening umiejętności społecznych,

 - trening umiejętności komunikowania się,

 - trening umiejętności spędzania wolnego czasu,

 - trening porządkowy,

 - terapia zajęciowa,        

 - spotkania okolicznościowe,

 - wyjścia do kin, teatrów, muzeum.  

 Uczestnicy mieli możliwość korzystania z konsultacji neurologicznej.Jednostka współfinansowana ze środków m.st. Warszawy w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem Ośrodek Wsparcia "Walecznych"

 
Strona główna  ||  O nas   ||  Działalność   ||  Kontakt   ||  Turnusy   ||  Media   ||  Przekaż 1 %   ||  Kto nam pomaga   ||  Aktualności   ||  Finansowanie   ||  Współfinansowanie

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 55 tel. (0-22) 624-05-74
NIP 525-15-64-547      Regon 011517690      KRS 0000162557

Projekt i wykonanie: attim.pl