18.05.2018: Sprawozdania - z menu górnego należy wybrać zakładkę "O NAS" następnie po lewej stronie otworzyć zak ... więcej
Menu ::.Informacje
18.05.2018
Sprawozdania
26.01.2018
OFERTY


Partnerzy
 
Nasza działalność
Organizacja nasza powstała w październiku 1963 roku przy Zarządzie Stołecznym TPD i przyjęła nazwę Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Powstała dzięki grupie rodziców wychowujących dzieci głębiej upośledzone umysłowo, którzy wspólnymi siłami postanowili walczyć o prawa dla swoich dzieci. W pierwszych 20 latach istnienia, właśnie z inicjatywy rodziców osób upośledzonych umysłowo, powstały: pierwsze szkoły życia, przedszkola specjalne, ośrodki dzienne, zakłady pracy chronionej, zespoły pracy nakładczej.

Wraz ze zmianą ustroju Polski, zaistniała możliwość utworzenia własnej organizacji, tym bardziej, że sprzyjał temu ogromny dorobek organizacji. Koło przystąpiło do Stowarzyszenia 24.02.1991 r. następnie otrzymało osobowość prawną i zostało zarejestrowane w sądzie jako Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Obecnie Koło Warszawskie PSONI zrzesza ok. 600 członków będących opiekunami swoich niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i bliskich.

Koło samodzielnie prowadzi:
  1. Ośrodek Dzienny
  2. Dom Rodzinny im. Czesławy Rzymowskiej
  3. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Wilczej 9a
  4. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy  Grochowskiej 259a
  5. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
  6. Mieszkanie Treningowe
  7. Mieszkanie Wspomagane
  8. Kluby Integracyjne

W w/w placówkach i klubach integracyjnych z rehabilitacji i opieki korzysta 320 osób podopiecznych Koła.

Co roku organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla kilkuset osób niepełnosprawnych intelektualnie wraz z opiekunami.  Przy nieodpłatnej działalności pożytku publicznego turnusy rehabilitacyjne zarejestrowaliśmy jako działalność gospodarczą.

Biuro Obsługi Placówek, w którym zatrudnionych jest 6 osób, czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich placówek, również obsługuje turnusy rehabilitacyjne i różne imprezy okazjonalne.Strona główna  ||  O nas   ||  Działalność   ||  Kontakt   ||  Turnusy   ||  Media   ||  Przekaż 1 %   ||  Partnerzy   ||  Aktualności   ||  Finansowanie   ||  Współfinansowanie

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 55 tel. (0-22) 624-05-74, tel./fax. 0-22 624-92-05
NIP 525-15-64-547      Regon 011517690      KRS 0000162557      PKD 9499Z

Projekt i wykonanie: attim.pl