18.05.2018: Sprawozdania - z menu górnego należy wybrać zakładkę "O NAS" następnie po lewej stronie otworzyć zak ... więcej
Menu ::.

Informacje
18.05.2018
Sprawozdania
26.01.2018
OFERTY


Partnerzy

 
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Górska 7
tel./fax: 22 851-05-95

e-mail: sds.gorska@psouu.org.pl


www.gorska7.pl


Jednostka finansowana ze środków Wojewody Mazowieckiego przekazywanych za pośrednictwem m.st. Warszawy – Dzielnica Mokotów w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy”

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 

funkcjonuje od 13.12.1999 r. przez 5 dni w tygodniu od godz. 8.00 do godz. 16.00

Utworzony w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, w jego strukturze działał do września 2012 r. W wyniku standaryzacji mazowieckich ŚDS-ów przeprowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego, został wyłączony ze struktur pomocy społecznej i jego prowadzenie od października 2012 r. w drodze wygranego konkursu, Zarząd Dzielnicy Mokotów powierzył Warszawskiemu Kołu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Jest to placówka typu B, do której na codzienne zajęcia o charakterze terapii społecznej uczęszcza 30-osobowa grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 Cele i zadania placówki:

 • ogólne usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (samoobsługa)  rozwój umiejętności      społecznych  potrzebnych do życia w otwartym środowisku,
 • opanowanie czynności przysposabiających do pracy,
 • przygotowanie do życia w społeczeństwie,
 • usprawnianie sposobu komunikowania się z otoczeniem,
 • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy  zarobkowej,  bądź szkolenia zawodowego,
 • rozwijanie umiejętności niezbędnych do usamodzielnienia w formie korzystania  mieszkań chronionych, wspomaganych,
 • wsparcie rodzin uczestników zajęć, tworzenie sieci wzajemnej pomocy, kręgów środowiskowego wsparcia.

 Zajęcia w ŚDS prowadzone są w pracowniach terapeutycznych:
   • ceramiczna (praca w glinie i materiałach plastycznych),
   • stolarska (praca w drewnie, rzeźba, modelarstwo),
   • plastyczna (malarstwo, rysunek, grafika oraz różnorodne techniki plastyczne),
   • haftu i szycia (nauka prostego szycia, haftu, tkania, makramy, zabawki),
   • kulinarna (nauka przygotowania prostych posiłków, gotowanie, pieczenie, sprzątanie),
   • komputerowa,
   • umiejętności społecznych.

Wszystkie pracownie wyposażone są w podstawowy sprzęt do terapii, co ułatwia profesjonalną naukę stolarstwa, rzeźby, ceramiki, metaloplastyki, haftu, tkactwa, szycia, pracy z komputerem. Nauka w pracowniach wpływa na rozwój manualny, poprawia ogólną kondycję, uczy koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzmacnia motorykę, uczy samodzielności.

 Prowadzone są również treningi: porządkowy, higieniczno-kosmetyczny, kulinarno-ekonomiczny, opiekuńczo-usprawniający.

 Placówka działa aktywnie w:
   • Partnerstwie dla Mokotowa – sekcja Moje Sielce.
   • Mazowieckim Forum Środowiskowych Domów Samopomocy.
   • Warszawskim Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Przez 7 lat organizowane były Mazowieckie Spotkania Pracowni Terapeutycznych ŚDS-ów:
   • Pracownie kulinarne „Gdzie kucharek sześć”,
   • Pracownie ceramiczne „Nie święci garnki lepią”,
   • Pracownie stolarskie „Gdzie drwa rąbią”,
   • Pracownie krawieckie „Tańcowała igła z nitką”,
   • Pracownie plastyczne „Spotkania z Afryką”,
   • Pracownie społeczne „Jak przygoda to tylko w Warszawie”,
   • Pracownie społeczne „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”.
W każdym ze spotkań brało udział ok. 250-300 osób z ŚDS-ów województwa  mazowieckiego.

 Od kilku lat ŚDS Górska organizuje cykliczne spotkania związane z pracą na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, w których udział biorą: WTZ-y, ŚDS-y oraz inne ośrodki wsparcia.

Organizowane są tematyczne spotkania integracyjne:

 • Mokotowskie Kolędowanie,
 • Doroczny Bal Karnawałowy,
 • Mokotowski Turniej Tenisa Stołowego,
 • Mokotowski Turniej Piłkarzyków Stołowych,
 • Mokotowski Turniej „Zgadnij jaka to melodia”,
 • Przegląd Pracowni Stolarskich.

Przy wsparciu pracowni komputerowej przygotowana została ośrodkowa strona internetowa , gdzie można szczegółowo zapoznać się z działalnością placówki.    www.gorska7.pl

W ramach Pracowni Umiejętności Społecznych systematycznie od 6 lat, w  Ośrodku wydawana jest gazetka-miesięcznik „Nasz Świat pod Siódmym”, którą redaguje zespół złożony z uczestników zajęć. Można ją znaleźć na w/w stronie internetowej. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem rodziców i środowiska lokalnego.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 realizując zadania zlecone przez Wojewodę stał się wieloprofilową formą środowiskowej pomocy, ukierunkowaną na osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny.

Strona główna  ||  O nas   ||  Działalność   ||  Kontakt   ||  Turnusy   ||  Media   ||  Przekaż 1 %   ||  Partnerzy   ||  Aktualności   ||  Finansowanie   ||  Współfinansowanie

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12/14 tel. (0-22) 624-05-74, tel./fax. 0-22 624-92-05
NIP 525-15-64-547      Regon 011517690      KRS 0000162557      PKD 9499Z

Projekt i wykonanie: attim.pl