17.05.2019: Walne zebranie 2019 -
Przypominamy o Zebraniu Walnym w niedzielę 19 maja 2019 r. na ul. Elektoralnej 12/14 (tam gdzi ... więcej
Menu ::.Informacje


02.04.2019
Turnusy 2019


18.05.2018
Sprawozdania26.01.2018
OFERTY


Partnerzy 
Mieszkanie Treningowe || ul. Oszmiańska


2 stycznia 2019 r. progi mieszkania chronionego treningowego
przy ul. Oszmiańskiej
przekroczyli nowi mieszkańcy. Rozpoczęliśmy realizację zadania zleconego przez
U.M. St Warszawa na lata 2018-2021.


Jednostka współfinansowana: ze środków m. st. Warszawy w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Oszmiańska – dom, który uczy życia”
Od września 2010 roku na Targówku przy ul. Oszmiańskiej, w lokalu komunalnym użyczonym przez stołeczny Ratusz, wspólnie z m. st. Warszawa realizowany jest projekt  usamodzielnienia życiowego osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Zakwaterowaniu pierwszych mieszkańców towarzyszyli m.in. Włodzimierz Paszyński – zastępca Prezydenta Warszawy oraz Krzysztof Marciniak – ówczesny przewodniczący Zarządu Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Pomysł utworzenia mieszkania treningowego zrodził się, gdy zaczęto się zastanawiać nad przyszłością podopiecznych m.in. Środowiskowych Domów Samopomocy, w chwili kiedy zabraknie ich najbliżej rodziny. Lokal przeznaczony jest dla czterech osób, które ukończyły 25 rok życia, pracujących lub korzystających z różnych środowiskowych form wsparcia.

Warszawskie Koło PSONI prowadzi mieszkanie treningowe dla OzNI przy ul.Oszmiańskiej 10 już 8 lat, od połowy 2010 r. Doświadczenia zdobyte w trakcie tego okresu pozwalają na stałe podnoszenie poziomu świadczonej usługi i sprawniejszą koordynację działań zaplanowanych w ramach oferty projektowej. Zadanie „Oszmiańska – dom który uczy życia” ma charakter ciągły zgodnie z umową z M.St. Warszawa podpisaną na lata 2018-2021 .

Cel główny:

  • prowadzenie zajęć z zakresu terapii społecznej na bazie mieszkania chronionego treningowego mających na celu przygotowanie grupy osób uczestniczących na co dzień w zajęciach różnego typu warszawskich placówek terapeutycznych dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną  do samodzielnego lub przy minimalnym wsparciu życia w otwartym środowisku oraz ochrona ich przed wykluczeniem społecznym.

Cele pośrednie :

  • konsolidacja rodzin i środowiska działającego na co dzień na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu wypracowania modelowych rozwiązań zmierzających do ich samodzielnego życia w otwartym środowisku na bazie mieszkań chronionych lub  małych domów rodzinnych
  • praca z rodzinami osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu pokazania innego modelu ich dorosłości opartego o ofertę mieszkań chronionych oraz zmiany sposobu myślenia o ich usamodzielnieniu
  • współpraca z warszawskimi ośrodkami pomocy społecznej w celu wydania decyzji kierujących osoby z niepełnosprawnością intelektualną wskazane przez koordynatora Projektu do miesięcznego zamieszkania w mieszkaniu treningowym.

W roku 2017 za zgodą BPiPS wydłużyliśmy czas treningów do 2-mcy. Zmiana została dokonana na wniosek samych osób z NI oraz ich rodzin. Trenerzy pracujący w Projekcie, również widzieli taką potrzebę zmiany. Wydłużenie okresu treningu pozwoliło na zintensyfikowanie pracy i utrwalenie jej efektów, co przekłada się na lepsze przygotowanie uczestników treningu do jak najbardziej samodzielnego życia. Nadal prowadzona była też praca z rodzinami  nad zmianą sposobu myślenia o dorosłości ich niepełnosprawnego dziecka, oraz wspólna praca nad zaplanowaniem jego bezpiecznej przyszłości. Staramy się też ustawicznie pracować  nad konsolidacją naszych rodzin wokół problematyki związanej z dorosłością i samodzielnością osób z NI w otwartym środowisku. Równie ważnym elementem co praca z rodzinami  jest stała współpraca ze środowiskiem uczestników treningu, pracownikami ich placówek i miejsc pracy w celu wypracowywania modelowych rozwiązań wspierających ich samodzielność i zaradność życiową. W ubiegłym roku podniesiono standard mieszkania poprzez zakup nowych, wygodniejszych mebli. Stale też obserwujemy zmiany wprowadzane przez rząd w sprawach mieszkalnictwa tak by dostosowywać do nich nasze działania i pracować nad gotowością OzNI i ich rodzin do podejmowania działań zmierzających do tworzenia mieszkań wspomaganych – docelowych.


Zainteresowanych treningiem mieszkaniowym dorosłych mieszkańców Warszawy posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Placówek naszego Koła Ogrodowa 55 lub z koordynatorem Kingą Nowek (kinganowek@wp.pl). 


Zobacz więcejMieszkanie przy ul. Oszmiańskiej 10 z zewnątrz wygląda jak każde inne, jednak za jego drzwiami już od roku trwa sprawdzian. Biorą w nim udział osoby niepełnosprawne intelektualnie, które pod nadzorem trenerek uczą się żyć samodzielnie. To pierwsze tego rodzaju mieszkanie w Warszawie.
Pierwsze w stolicy mieszkanie dla osób... przez gazeta_tv

Kliknij aby zobaczyć cały artykułStrona główna  ||  O nas   ||  Działalność   ||  Kontakt   ||  Turnusy   ||  Media   ||  Przekaż 1 %   ||  Kto nam pomaga   ||  Aktualności   ||  Finansowanie   ||  Współfinansowanie

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 55 tel. (0-22) 624-05-74
NIP 525-15-64-547      Regon 011517690      KRS 0000162557

Projekt i wykonanie: attim.pl