18.05.2018: Sprawozdania - z menu górnego należy wybrać zakładkę "O NAS" następnie po lewej stronie otworzyć zak ... więcej
Menu ::.

Informacje
18.05.2018
Sprawozdania
26.01.2018
OFERTY


Partnerzy

 
Zespół Rehabilitacyjny
ul. Elektoralna 12/14
tel, 22 624-05-74

Ośrodek Wsparcia w Zespole Rehabilitacyjnym


Jednostka współfinansowana:
  • ze środków m.st. Warszawy w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Od Niezależności do Samodzielności”
  • ze środków PFRON w ramach realizacji zadania pod tytułem „Droga do Samodzielności” ZZO/000550/07/D do dn. 31.03.2018


 

Zespół Rehabilitacyjny funkcjonuje na terenie ZSS nr 85, gdzie dzięki życzliwości Dyrekcji
i nauczycieli korzysta ze wszystkich potrzebnych do terapii sal i pracowni technicznych.

W Zespole Rehabilitacyjnym z kompleksowego wsparcia terapeutycznego korzysta 34 osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami (epilepsja, mózgowe porażenie dziecięce, schorzenia metaboliczne) w wieku od 24 r.ż. do 60 r.ż.

Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00. Uczestnicy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami podzieleni są na trzy grupy:

-          I grupa o profilu rękodzieło artystyczne

-          II grupa o profilu przysposobienie do pracy

-          III grupa o profilu wychowanie patriotyczne.

Regularne, wielospecjalistyczne działania ukierunkowane są na aktywizację społeczną uczestników Zespołu, pozwalają uczestnikom poprawić funkcjonowanie w życiu społecznym, rozwijać kompetencje społeczne, budować poczucie własnej wartości, uwierzyć w siebie i we własne siły.

Uczestnicy poprawiają zaradność i samodzielność w życiu codziennym. Utrzymują na zadawalającym poziomie kondycję fizyczną i psychiczną. Poprawiają zdolność komunikowania się z różnymi środowiskami. Dzięki prowadzanym przez terapeutów działaniom uczestnicy nabywają umiejętności pełnienia różnych ról społecznych, zachowania się w miejscach użyteczności publicznej, a przede wszystkim nie tracą posiadanych już umiejętności.

Uczestnicy Zespołu rozwijają swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach
z elementami informatyki z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, zajęciach z techniki biurowej, rękodzieła artystycznego, zajęciach kulinarnych, sportowych, ekologicznych, muzyczno-rytmicznych, teatralnych, biblioterapeutycznych, zajęciach patriotycznych.

Uczestnicy Zespołu biorą udział w warsztatach kulinarnych, wycieczkach ekologicznych
i historycznych (miejsca pamięci narodowej, warsztaty i lekcje muzealne, zwiedzanie innych miast historycznych), w konkursach i akcjach charytatywnych, spotkaniach integracyjnych, praktykach asystenckich przysposabiających do pracy, a także w licznych zawodach sportowych.
Strona główna  ||  O nas   ||  Działalność   ||  Kontakt   ||  Turnusy   ||  Media   ||  Przekaż 1 %   ||  Partnerzy   ||  Aktualności   ||  Finansowanie   ||  Współfinansowanie

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12/14 tel. (0-22) 624-05-74, tel./fax. 0-22 624-92-05
NIP 525-15-64-547      Regon 011517690      KRS 0000162557      PKD 9499Z

Projekt i wykonanie: attim.pl