17.05.2019: Walne zebranie 2019 -
Przypominamy o Zebraniu Walnym w niedzielę 19 maja 2019 r. na ul. Elektoralnej 12/14 (tam gdzi ... więcej
Menu ::.Informacje


02.04.2019
Turnusy 2019


18.05.2018
Sprawozdania26.01.2018
OFERTY


Partnerzy 
Dom Rodzinny im. Czesławy Rzymowskiej
ul. Mysłowicka 12
tel. 22 833-22-15

e-mail: domrodzinny.warszawa@psouu.org.pl

Ośrodek Wsparcia w Domu Rodzinnym im. Czesławy Rzymowskiej


Jednostka współfinansowana:
  • ze środków m.st. Warszawy w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „W Takim Mieszkaniu lepsze jutro”
  • ze środków PFRON w ramach realizacji zadania pod tytułem „W Takim Miejscu lepsze jutro” ZZO/000535/07/D
Od 1  marca 1992 r. funkcjonuje w Warszawie jako pierwszy w Polsce – Dom Rodzinny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Dom nasz, z maleńkiego całkowicie zdewastowanego parterowego dwuizbowego budynku przekazanego na mieszkanie grupowe przez Zarząd Główny TPD, po remoncie i rozbudowie stał się pięknym, dość obszernym, a jednocześnie bardzo przytulnym miejscem, stwarzając w ten sposób, zamieszkałym tu osobom rodzinną atmosferę.
Celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie, pełnym sierotom, godnych warunków życia w środowisku otwartym, stworzenie warunków zbliżonych do życia rodzinnego.

Przyjęliśmy zasadę, że mieszkańcami będą osoby dorosłe, pełne sieroty, inwalidzi z I i II grupą w miarę samodzielni w samoobsłudze, których rodzice byli członkami naszego Koła.
W Domu nie zatrudniamy: sprzątaczki, zaopatrzeniowca, kucharki, praczki, mieszkańcy nauczyli się wielu czynności niezbędnych w pracach domowych i wykonują je przy wsparciu instruktorów. Również do mieszkańców należy dbanie o ogród, sprzątanie przylegającego do Domu, odcinka ulicy i chodnika.

Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu Domu wskazuje, że życie ludzi niepełnosprawnych intelektualnie w małych domach, w środowisku otwartym, może być alternatywą dla domów pomocy społecznej, dając jego mieszkańcom możliwość czynnego i aktywnego życia, częstokroć przy ograniczonym wsparciu instruktorów-asystentów. Mieszkańcy zostali zaakceptowani przez środowisko,  Jako, że Dom jest koedukacyjny, wspólnie przebywając  ze sobą, nauczyli się obcowania na zasadzie partnerstwa osób różnej płci jako brat, siostra, przyjaciel.

  Strona główna  ||  O nas   ||  Działalność   ||  Kontakt   ||  Turnusy   ||  Media   ||  Przekaż 1 %   ||  Kto nam pomaga   ||  Aktualności   ||  Finansowanie   ||  Współfinansowanie

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 55 tel. (0-22) 624-05-74
NIP 525-15-64-547      Regon 011517690      KRS 0000162557

Projekt i wykonanie: attim.pl