17.05.2019: Walne zebranie 2019 -
Przypominamy o Zebraniu Walnym w niedzielę 19 maja 2019 r. na ul. Elektoralnej 12/14 (tam gdzi ... więcej
Menu ::.Informacje


02.04.2019
Turnusy 2019


18.05.2018
Sprawozdania26.01.2018
OFERTY


Partnerzy 
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Grochowska 259a
tel./fax: 22 810-94-81

e-mail:
sds.grochowska@psouu.org.plJednostka finansowana ze środków Wojewody Mazowieckiego przekazywanych za pośrednictwem m.st. Warszawy – w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy”

 


Placówka działa w strukturach Warszawskiego Koło PSONI od 1997 r., najpierw jako Ośrodek Terapii Zajęciowej, a od stycznia 2000 r. Środowiskowy Dom Samopomocy.

 Oferta naszej placówki skierowana jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które z uwagi na swoje deficyty rozwojowe i trudną sytuację na rynku pracy nie znalazły zatrudnienia po szkole średniej.

Program placówki jest odpowiedzią na potrzeby tych osób w zakresie określenia przynależności do grupy społecznej, potrzeby samorealizacji rozwoju zainteresowań. Realizowane zadania składają się na działania wspierające uczestników zajęć i ich rodziny w każdej dziedzinie życia, zapobiegając tym samym ich wykluczeniu społecznemu, które pogłębia istniejące już problemy zdrowia fizycznego, psychicznego i bierność społeczną.

 

Uczestnikami placówki są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także osoby z niepełnosprawnością sprzężoną: o ograniczonej sprawności motorycznej, z zaburzeniami widzenia, słyszenia, poruszające się na wózku inwalidzkim, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z epilepsją, z chorobami typu cukrzyca, astma, zakrzepica, z zaburzeniami psychicznymi.

Na chwilę obecną z oferty placówki korzysta 47 uczestników z terenu Warszawy i pobliskich miejscowości.

Ośrodek otwarty jest 5 dni w tygodniu (w dni powszednie) od godziny 7.30 do godziny 16.30.

 

Placówka ma swoją siedzibę w lokalu użyczonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Południe, w pobliżu Parku Skaryszewskiego.  Zajmuje powierzchnię ponad 400 m2, na parterze i piętrze. Wyposażona jest we wszelkie niezbędne sprzęty umożliwiające realizację założeń programowych i celów opisanych poniżej.

 

Celem podejmowanych działań jest:

         kształtowanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, budowania relacji międzyludzkich zgodnie z zasadą poszanowania godności i praw człowieka,

         kształtowanie samodzielności i umiejętności samoobsługi w zakresie dostosowanym do możliwości uczestnika poprzez trening higieniczny, trening umiejętności życia codziennego, trening budżetowy, aktywizację zawodową

         stymulacja i integracja sensoryczna.

         podtrzymywanie i rozwijanie aktywności i kondycji fizycznej oraz wyrównywanie deficytów motorycznych poprzez rehabilitację ruchową,

         zachowanie równowagi emocjonalnej i dobrostanu psychicznego

         rozwijanie zainteresowań poprzez program terapii zajęciowej obejmującej zajęcia plastyczne, ceramiczne, muzyczne, krajoznawcze, sportowe, podtrzymujące umiejętności szkolne(liczenie, pisanie, czytanie)

         poznawanie środowiska lokalnego oraz kształtowanie umiejętności korzystania z obiektów użyteczności publicznej poprzez program wycieczek krajoznawczych i kulturalnych (kina, teatry, muzea, galerie),

         nauka i podtrzymywanie zachowań społecznie akceptowalnych.

Cele powyższe realizowane są w pracowniach terapii zajęciowej (filcu, makramy, decupage’u, papieru czerpanego, wyszywania, ceramiki, stolarni) oraz z ramach prowadzonych na terenie ośrodka projektów.Strona główna  ||  O nas   ||  Działalność   ||  Kontakt   ||  Turnusy   ||  Media   ||  Przekaż 1 %   ||  Kto nam pomaga   ||  Aktualności   ||  Finansowanie   ||  Współfinansowanie

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 55 tel. (0-22) 624-05-74
NIP 525-15-64-547      Regon 011517690      KRS 0000162557

Projekt i wykonanie: attim.pl