17.05.2019: Walne zebranie 2019 -
Przypominamy o Zebraniu Walnym w niedzielę 19 maja 2019 r. na ul. Elektoralnej 12/14 (tam gdzi ... więcej
Menu ::.Informacje


02.04.2019
Turnusy 2019


18.05.2018
Sprawozdania26.01.2018
OFERTY


Partnerzy 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
ul. Krasińskiego 41 A
tel./fax. 22 835-60-20
ul. Wrzeciono 10c
tel. 22 633-81-88
e-mail: orew.warszawa@psouu.org.pl

 

Jednostka finansowana ze środków Urzędu m.st. Warszawy
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, placówka Warszawskiego Koła PSONI obejmuje systematyczną, kompleksową edukacją i rehabilitacją dzieci i młodzież z  głębokim i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, z wadami sprzężonymi z niepełnosprawnością oraz deficytami neurologicznymi.

W Ośrodku prowadzone są:                                                                                                 

 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze jako forma realizacji przez głęboko  niepełnosprawne dzieci obowiązku szkolnego
 • zajęcia uzupełniające stymulujące rozwój
 • zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz prowadzona w ramach NZOZ-u Ośrodka Rehabilitacyjnego i kontraktu z NFZ-em rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

 

Głównym zadaniem podejmowanych w Ośrodku zabiegów jest spowodowanie lepszego funkcjonowania dzieci i zapewnienie im szerszego udziału w życiu ich najbliższego otoczenia.

Przez cały czas placówka zajmuje się również wspieraniem rodzin, udziela szeroko pojętej pomocy psychologicznej, rzeczowej i prawnej.

Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz organami samorządu terytorialnego.

W ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych prowadzone są zajęcia usprawniające różne sfery aktywności:

 • muzykoterapia – kształtująca u dzieci świadomość muzyczną
 • zajęcia logopedyczne – wykorzystujące pozawerbalne formy komunikacji
 • usprawnianie małej motoryki – ze szczególnym naciskiem na zabawy manipulacyjne
 • usprawnianie dużej motoryki – z ćwiczeniami Metodą Ruchu Rozwijającego – W. Sherborne umożliwiającymi bezpieczne poznawanie przestrzeni i bezpośredni kontakt z nauczycielem
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem – kształtowanie umiejętności funkcjonowania w nim
 • elementy z zakresu integracji sensorycznej – stymulującej układ przedsionkowy, słuchowy, proprioceptywny i wzrokowy

    Głównym celem zajęć dodatkowych jest rozwijanie autonomii ucznia, jego socjalizacja oraz wyposażenie w maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb:

 • młodzież uczy się radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu
 • kształtowane są umiejętności radzenia sobie w zespole
 • rozwijana jest umiejętności korzystania z instytucji i placówek samoobsługowych
 • bierzemy udział w zawodach sportowych i turystycznych

Pion rehabilitacji prowadzi:

- kinezyterapię – kształtującą korzystne nawyki ruchowe, wzmacniającą mięśnie posturalne, wprowadzającą korekcję i kompensację niedoborów ruchowych

- system ćwiczeń ciężarkowo-bloczkowych UGUL

- ćwiczenia indywidualne i grupowe

W ramach fizjoterapii:

odbywa się masaż w urządzeniu do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych  

hydroterapia w wannie do masażu podwodnego

zabiegi laserowe dodatnio wpływające na gojenie ran, zadrapań i odleżyn

odbywają się również indywidualne zajęcia logopedyczne, z zakresu integracji sensorycznej oraz terapii pedagogicznej

                                                       

Wszyscy nasi nauczyciele i fizjoterapeuci biorą czynny udział w działaniach mających na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań modyfikujących znane już sposoby pracy.

Uczestniczyli w:

- warsztatach dotyczących sposobów konstruowania arkusza obserwacji

- szkoleniach dotyczących kształtowania wiedzy na temat indywidualnej pracy z dzieckiem z zaburzeniami wieku rozwojowego

- warsztatach dotyczących pogłębiania umiejętności pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie

- warsztaty dotyczące alternatywnych technik komunikacji

Uczestniczyliśmy także w tygodniowym wyjeździe do Francji i Austrii zorganizowanym przez Unię Europejskich Federalistów podczas którego zapoznaliśmy się z systemem oświaty i szkolnictwa specjalnego na terenie tych krajów.

Nasza placówka zadbała również o to, aby każde dziecko, które może już rozpocząć naukę szkolną otrzymało pełną, rzetelnie przygotowaną dokumentację pozwalającą na lepszy start naszego wychowanka w nowym środowisku.

W ciągu minionego roku został przeprowadzony remont w części Ośrodka mieszczącego się przy ul. Krasińskiego 38c dostosowujący pomieszczenia do potrzeb małych dzieci.  Powstała nowa sala terapeutyczna oraz szatnia wyposażona w szafki i schowki służące wychowankom zgodnie z zaleceniami sanepidu.Prowadzimy następujące poradnie:
 • poradnię logopedyczną
 • poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
 • poradnię zaburzeń i wad rozwojowych
 • poradnię psychologiczną
 • poradnię ortopedyczną
 • poradnię rehabilitacji narządu ruchu

Zapewniamy różnorodne wspomagające rozwój formy rehabilitacji:
 • usprawnianie małej i dużej motoryki
 • stymulacja percepcji wzrokowej i słuchowej
 • stymulowanie dotykiem
 • usprawnianie komunikowania się (komunikacja werbalna i pozawerbalna)
 • trening umiejętności społecznych.

Ośrodek znajduje się pod opieką konsultacyjną następujących lekarzy:
 • psychiatry-pediatry
 • neurologa
Praca ośrodka ma charakter ciągły przez 5 dni w tygodniu po 4 godz. dziennie dla każdego dziecka w godz. 8-19.
 Strona główna  ||  O nas   ||  Działalność   ||  Kontakt   ||  Turnusy   ||  Media   ||  Przekaż 1 %   ||  Kto nam pomaga   ||  Aktualności   ||  Finansowanie   ||  Współfinansowanie

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 55 tel. (0-22) 624-05-74
NIP 525-15-64-547      Regon 011517690      KRS 0000162557

Projekt i wykonanie: attim.pl