17.05.2019: Walne zebranie 2019 -
Przypominamy o Zebraniu Walnym w niedzielę 19 maja 2019 r. na ul. Elektoralnej 12/14 (tam gdzi ...więcej
Informacje


02.04.2019
Turnusy 2019


18.05.2018
Sprawozdania26.01.2018
OFERTY


Partnerzy 
Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Warszawskie Koło PSONI wraz z Centrum Rehabilitacji Constance Care, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęło Projekt RPMA.09.02.02-14-9353/17-00


"Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"


Celem projektu jest zwiększenie w latach 2017-2020 dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu u dzieci z MPDZ poprzez udzielenie nieodpłatnych świadczeń terapeutycznych dla dzieci w wieku 5-18 lat z terenu województwa mazowieckiego.

Projekt jest realizowany w formule partnerskiej.

Program obejmuje następujące świadczenia:

 1. przeprowadzenie kwalifikacji uczestników - badanie lekarskie
 2. badanie początkowe u osób zakwalifikowanych do programu (w tym analizę chodu)
 3. terapię chodu z wykorzystaniem najnowszego robota stacjonarnego G-EO System obejmującą 15 sesji
 4. badanie końcowe ? ocenę wyników przeprowadzonej terapii

 

W związku z tym prowadzimy

zapisy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku 5 - 18 lat do programu rehabilitacji chodu z wykorzystaniem najnowocześniejszego stacjonarnego robota G-EO System.

Podstawowe kryteria włączenia do programu:

 • rozpoznanie MPD, wiek dziecka między 5 a 18 rokiem życia
 • możliwość przejścia min. 4 metrów
 • możliwość komunikacji (rozumienie poleceń, sygnalizowanie bólu, dyskomfortu, potrzeb)
 • brak lekoopornej padaczki, brak dysproporcji w długości kończyn dolnych większych niż 2 cm
 • i inne

Warunek zgłoszenia do programu - wysłanie maila na adres projekt.mpdz@psoni.warszawa.pl zawierającego:

 1. Imię, nazwisko dziecka i wiek dziecka (PESEL)
 2. Adres zamieszkania dziecka
 3. Imię i nazwisko opiekuna wraz z adresem zamieszkania
 4. Telefon kontaktowy do opiekuna

 

Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerem telefonu: 22 835 60 20

Udział w projekcie jest bezpłatny.
O włączeniu do programu decyduje spełnienie wszystkich kryteriów oraz kolejność zgłoszeń.
KWALIFIKACJE I BADANIA: NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny ul. Krasińskiego 41A, 01-755 Warszawa
TERAPIA: Constance Care Centrum Rehabilitacji ul. Działkowa 125, 05-500 Kierszek
Strona główna  ||  O nas   ||  Działalność   ||  Kontakt   ||  Turnusy   ||  Media   ||  Przekaż 1 %   ||  Kto nam pomaga   ||  Aktualności   ||  Finansowanie   ||  Współfinansowanie

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 55 tel. (0-22) 624-05-74
NIP 525-15-64-547      Regon 011517690      KRS 0000162557

Projekt i wykonanie: attim.pl